Liczniki na stronę

CENNIK 2013- płyta fundamentowa  OPTIMUM       


POWIERZCHNIA ZABUDOWY  < 60 m2  koszt 1 m2 -  266,00 zł netto
                         60-70 m2  koszt 1 m2 – 242,00 zł netto
                               70-80 m2  koszt 1 m2 – 219,00 zł netto
                               80-100 m2  koszt 1 m2 – 198,00 zł netto
           Powierzchnia zabudowy > 100  m2  koszt 1 m2 – 178,00 zł netto

Koszt wykonania płyty  wraz z materiałem,  projektem zamiennym,  podejściami kanalizacyjnymi, przepustami typu instalacje wodne, energetyczne, teletechniczne wlot powietrza do kominka.
Koszt wykonania płyty dotyczy obrysu zew – nie uwzględnia dodatkowych elementów konstrukcyjnych typu np. :  filar  oraz wykonania dodatkowych warstw termoizolacyjnych, posadzkowych , izolacji cokołu płyty fundamentowej oraz opaski termicznej.


Założenia do wyceny :


• Działka równa max. różnica w ternie po przekątnej obiektu 100 mm
• Geologia nie uwzględnia gruntów o słabej nośności , gruntów nasypowych, gruntów organicznych, torfów oraz szkód górniczych
• Poziom wód gruntowych poniżej strefy przemarzania
• Posadowienie górnej części płyty fundamentowej 200 mm powyżej istniejącego gruntu
Wycena nie obejmuję wykonania prac ziemnych oraz materiału zasypowego, orientacyjny koszt 30-40 zł  m2 zależny od topografii terenu, geologii , kosztów zakupu materiałów zasypowych typu piasek, żwir .

Copyright 2011. Free joomla templates | Ecoinwest